นโยบายความเป็นส่วนตัวของร้าน THE COSMETICS COMPANY STORE

วันมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2021

บริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่เลขที่ 999 ถนนพระราม 4 ชั้น 20 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 เบอร์โทรศัพท์ 66(0)2 624 6099 (เรา หรือ ของเรา) ผู้ดูแลร้าน THE COSMETICS COMPANY STORE เคารพข้อกังวลของท่านเกี่ยวกับเรื่องความเป็นส่วนตัว และให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างเรากับท่าน ตามที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลที่มีการระบุตัวตนหรือทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ และมุ่งหมายให้หมายความรวมถึงข้อมูลทั้งปวงที่ช่วยให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะระบุประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้ามประเทศ (“ประมวลผล” หรือ “ถูกประมวลผล”) เกี่ยวกับลูกค้าของเรา แนวทางที่เราอาจใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลด้วย และทางเลือกที่ลูกค้าของเราอาจเลือกได้เกี่ยวกับการที่เราใช้ข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ เรายังได้อธิบายมาตรการที่เราใช้ในการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูล และวิธีการที่ลูกค้าของเราอาจติดต่อเราเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวของเรา

ท่านสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เพื่อข้ามไปยังเนื้อหาตามรายการหัวข้อ
• - ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
• - ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ข้อมูลแก่เรา
• - แนวทางที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
• - ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติ
• - เทคโนโลยีที่เราใช้
• - คุกกี้ เว็บเซิร์ฟเวอร์ล็อก และเว็บบีคอน
• - บริการเว็บอนาไลติกส์ของบุคคลภายนอก
• - การโฆษณาที่มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
• - แนวทางที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติ
• - การแจ้งเตือนแบบพุช และการเตือนและการอัพเดตภายในแอพ
• - ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราแบ่งปัน
• - สิทธิและทางเลือกของท่าน
• - การโอนข้อมูล
• - แนวทางที่เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• - ลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์อื่น ๆ
• - การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเรา
• - วิธีติดต่อเรา
• - ความขัดแย้งระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจากหลายแหล่ง เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี้เมื่อท่านได้แสดงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้บนหรือผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ผ่านทางหรือเมื่อท่านเข้าถึงและ/หรือใช้เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย/ โซเชียลเน็ตเวิร์กของเรา (หรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องหรือแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือสำหรับโซเชียลมีเดียดังกล่าว เช่น Facebook, Instagram) เมื่อท่านดาวน์โหลดหนึ่งในแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของเรา (บนระบบปฏิบัติการ iOS ของ Apple, Android หรือระบบปฏิบัติการอื่น ๆ) ไว้บน (และ/หรือใช้แอพพลิเคชันดังกล่าวบน) อุปกรณ์มือถือของท่าน เมื่อท่านไปเยี่ยมชมหนึ่งในร้านค้าของเราหรือเข้าร่วมงานกิจกรรม เมื่อท่านเข้าร่วมโปรแกรมลอยัลตี้ใด ๆ ของเรา หรือสมัครเข้าร่วมโปรแกรมสมาชิกๆ ของเรา ผลิตภัณฑ์ของเรามีวางขายในห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง เว้นแต่เมื่อมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น ณ เวลาที่ท่านได้แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่มีการเก็บรวบรวมในห้างสรรพสินค้าดังกล่าว จะไม่มีการส่งให้แก่เรา นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะไม่ครอบคลุมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลใด ๆ ที่ทำไปโดยคู่ค้าธุรกิจค้าปลีกของเรา เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย/โซเชียลเน็ตเวิร์กของเรา (หรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องหรือแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือสำหรับโซเชียลมีเดียดังกล่าว) หรือเมื่อท่านใช้บริการหรือฟีเจอร์ของหนึ่งใน แอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของเราหรือผ่านทางเว็บไซต์ของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือการใช้งานของท่านด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คุกกี้ เว็บเซิร์ฟเวอร์ล็อก และเว็บบีคอน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ข้อมูลแก่เรา
ท่านสามารถเลือกให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราได้หลายช่องทาง เช่น เมื่อท่านเข้าร่วมข้อเสนอหรือการส่งเสริมการขาย หรือเมื่อท่านซื้อสินค้า ณ เคาน์เตอร์ใด ๆ ของเราในห้างสรรพสินค้า ที่ร้านค้าของเราหรือบนเว็บไซต์ของเรา ผ่านทางเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย/โซเชียลเน็ตเวิร์กของเรา (หรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องหรือแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือสำหรับโซเชียลมีเดียดังกล่าว) หรือผ่านหนึ่งในแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของเรา ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านสามารถให้แก่เราได้ (ถ้ามี) จะรวมถึง

• - ข้อมูลติดต่อ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ อีเมลแอดเดรส และหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์อื่น ๆ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ)
• - อายุและวันเดือนปีเกิด
• - เชื้อชาติ เพศ ภาษาที่ใช้เป็นหลัก
• - ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
• - ข้อมูลการชำระเงิน (เช่น หมายเลขบัตรที่ใช้ในการชำระเงินของท่าน วันหมดอายุ ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง และที่อยู่สำหรับการออกใบกำกับภาษี)
• - ประวัติการซื้อสินค้า
• - ผลิตภัณฑ์ที่ชื่นชอบ และช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ต้องการใช้
• - คุณลักษณะทางกายภาพและข้อกังวลเกี่ยวกับการดูแลผิวและ/หรือขั้นตอนการดูแลผิวของท่าน ประเภทผิว สภาพผิว (บอบบางหรือแพ้ง่าย) และยาสำหรับสภาพผิวดังกล่าว ซึ่งอาจถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
• - ข้อมูลติดต่อของเพื่อนหรือบุคคลอื่นที่ท่านต้องการให้เราติดต่อ (ภายใต้พฤติการณ์ที่ท่านได้รับความยินยอมที่จำเป็นจากบุคคลดังกล่าวสำหรับการที่เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวแล้ว)
• - เนื้อหาที่ท่านเป็นผู้จัดทำ (เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ รีวิว บทความ การตอบแบบสอบถาม และคอมเมนต์)
• - ข้อมูลที่ให้แก่เราเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์โซเชียลมีเดียของเรา หรือใช้หนึ่งในโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของเรา (เช่น ชื่อ ภาพโปรไฟล์ การกดไลค์ สถานที่ รายชื่อเพื่อน และข้อมูลอื่น ๆ ของท่านที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย โซเชียลเน็ตเวิร์ก หรือหน้าสมัครเพื่อใช้งานแอพพลิเคชัน หรือข้อมูลสถานที่ทางภูมิศาสตร์ของท่านเมื่อท่านใช้หนึ่งในแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของเรา)
• - หมายเลขประจำบัญชีสำหรับโปรแกรมการเป็นสมาชิกหรือโปรแกรมลอยัลตี้ของท่าน

การที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราถือเป็นความสมัครใจของท่าน แต่ท่านอาจไม่ได้รับบริการและการส่งเสริมการขายของเราตามที่ระบุอยู่ในนโยบายฉบับนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราตามที่ระบุข้างต้นนี้

แนวทางที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในขอบเขตเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตหรือกำหนดเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
• - ส่งเอกสารส่งเสริมการขายหรือการสื่อสารอื่น ๆ ไปให้ท่าน
• - ให้ข้อมูลและบริการตามที่มีการร้องขอแก่ท่าน
• - ติดต่อท่านเพื่อติดตามผลหรือยืนยันคำสั่งซื้อ การนัดหมาย (รวมถึงการนัดหมายสำหรับช่องทางออนไลน์/แบบเสมือนจริง) การคืนสินค้า หรือการคืนเงินของท่าน โดยผ่านทางการสื่อสารทางอีเมล ข้อความสั้น (SMS) หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ
• - ส่งการสื่อสารอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การสื่อสารทางการตลาดให้แก่ท่าน ซึ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เรามอบให้แก่ท่าน
• - ประมวลผลธุรกรรมการชำระเงินและ/หรือธุรกรรมบัตรของขวัญของท่าน
• - สร้างและจัดการบัญชีของท่าน รวมถึงการเข้าถึงประวัติการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์และผ่านทางหน้าร้านของท่าน
• - ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเลือกและการเติมเต็มผลิตภัณฑ์ของท่าน รวมถึงผ่านช่องทางการลงทะเบียนลูกค้าของเรา
• - บริหารจัดการรายการสมาชิกและรายการโปรแกรมลอยัลตี้ของเรา (ถ้ามี)
• - ตอบข้อซักถามของท่าน
• - ปรับโฆษณาบนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเรา รวมทั้งที่อื่น ๆ ให้ตรงกับความสนใจของท่านและประวัติการซื้อสินค้าจากเรา
• - สื่อสารกับท่านและจัดการการมีส่วนร่วมของท่านในกิจกรรมพิเศษ การแข่งขัน การจับรางวัล โปรแกรมต่าง ๆ (เช่น โปรแกรมรอยัลตี้ (ถ้ามี)) การสอบถามความคิดเห็น และข้อเสนออื่น ๆ
• - บริหารจัดการและสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของเรา
• - บริหารจัดการ ประเมินผล และปรับปรุงกิจการของเรา (รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา จัดการการสื่อสารของเรา วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของเรา ทำการวิจัยตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลและโปรแกรมการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และการทำบัญชี การสอบบัญชี และบทบาทหน้าที่ภายในองค์กรอื่น ๆ)
• - ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ใช้บังคับ มาตรฐานด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และนโยบายของเรา
• - เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดเก็บข้อมูลซ้ำและเพื่อดูแลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความถูกต้อง จะมีการล้างข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูล หรือรวมข้อมูลตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็นการจัดการภายในหรือโดยผ่านผู้ให้บริการของเรา

นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลในลักษณะอื่น ๆ ซึ่งเราจะได้มีการบอกกล่าวเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยเฉพาะ ณ เวลาที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา เรามุ่งหมายที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดทางตรงเพื่อเสนอหรือโฆษณาการมีอยู่ของสินค้าและ/หรือบริการของเรา อย่างก็ตาม เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว เว้นแต่เมื่อเราได้รับความยินยอมจากท่านให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่เราเจตนาใช้ เราจะสามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลทุกประเภทที่แสดงรายการอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ข้อมูลแก่เรา” มาใช้ในการทำการตลาดทางตรงได้ต่อเมื่อท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่เรา และท่านได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งให้สามารถใช้ข้อมูลในลักษณะดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรหรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เราจะไม่สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดทางตรง เว้นแต่เมื่อเราได้ขอความยินยอมจากท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ ในกรณีดังกล่าว เราอาจทำการตลาดสินค้าและบริการจำพวกต่อไปนี้ให้แก่ท่านโดยตรงโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

• - ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและการดูแลผิว
• - ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและจัดแต่งเส้นผม
• - ผลิตภัณฑ์ย้อมผม
• - เครื่องสำอาง
• - น้ำหอม กลิ่นหอม เครื่องหอม ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นกาย น้ำหอมสำหรับบ้าน และเทียน
• - แชมพู ครีมนวด และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า
• - ชาและถุงชา
• - กิจกรรมพิเศษ การแข่งขัน การจับรางวัล โปรแกรมและการสำรวจความคิดเห็น และ
• - ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นใดที่เราเป็นผู้เสนอ

การสื่อสารเพื่อทำการตลาดทางตรงอาจส่งถึงท่านโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ อีเมล ข้อความสั้น ผ่านทางแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ แอพพลิเคชันออนไลน์ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และช่องทางออนไลน์อื่น ๆ

บริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด (“เอลก้า”) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ดำเนินการร้าน THE COSMETICS COMPANY STORE เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท เอสเต ลอเดอร์ (“อีแอลซี”) ผู้นำระดับโลกที่อุทิศตนให้กับความงามอันทรงคุณค่า และเจ้าของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีกจำนวนหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ความงาม และน้ำหอม เช่น Estee Lauder, Bobbi Brown, Clinique, Jo Malone London, La Mer, M.A.C., Origins เป็นต้น กรุณาไปที่ https://www.elcompanies.com/en เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทและแบรนด์ของเรา ในการที่จะแบ่งปันเคล็ดลับและข้อมูลเกี่ยวกับความงามจากหลากหลายแบรนด์ของเราให้แก่ท่านให้มากยิ่งขึ้นโดยผ่านทางการเชื่อมต่อกับท่าน เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีหรือเข้าร่วมโปรแกรมกับเรา (เช่น บัญชีสมาชิก โปรแกรมลอยัลตี้ เป็นต้น) หรือเมื่อท่านได้รับบริการจากเรา นอกเหนือจากปฏิสัมพันธ์ที่ท่านอาจมีกับ แบรนด์ที่ท่านได้ติดต่อตั้งแต่แรกเริ่มไว้แล้ว ท่านยังอาจได้รับเชิญจากแบรนด์ (กล่าวคือ เราเชิญท่าน) ให้ลงทะเบียนรับข่าวสารด้านการตลาดของแบรนด์ข้างเคียงอื่น ๆ อีกหลายแบรนด์ของเรา ซึ่งนำเสนอโดยบริษัทเราในภาพรวม หลังจากที่ได้รับความยินยอมจากท่านแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ในแบบฟอร์ม หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ ณ เวลาที่ท่านได้ให้ความยินยอมที่จะลงทะเบียนรับข่าวสารดังกล่าว จะถูกเราใช้ไปพร้อม ๆ กันเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดดังกล่าว การจัดการเกี่ยวกับการโอนข้อมูลใด ๆ โดยเราตามที่กล่าวถึงในวรรคนี้ จะสอดคล้องกับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว้นแต่เมื่อกำหนดเป็นอย่างอื่นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หากท่านยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีข้อกำหนดว่าจะต้องได้รับความยินยอมทั้งจากท่านและผู้ปกครอง/ผู้ดูแลตามกฎหมายของท่าน เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่อายุต่ำกว่า 10 ปี หากท่านไม่ประสงค์ให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการทำการตลาดทางตรง ท่านอาจเลือกที่จะยกเลิกรับการตลาดทางตรงได้ทุกเมื่อ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุในหัวข้อ “สิทธิและทางเลือกของท่าน” ข้างล่างนี้ เราจะต้องหยุดใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการทำการตลาดทางตรงหากท่านกำหนดเช่นนั้น โดยจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากท่าน เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านในการทำการตลาดทางตรงเฉพาะที่เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (“พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) เอกสารการตลาดทางตรงของเราอาจอยู่ในหลายรูปแบบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จดหมาย อีเมล และข้อความสั้นด้านการตลาด โดยรายละเอียดในหัวข้อดังกล่าวจะระบุอยู่ในข้อย่อยต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติ
เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้หรือคลิกโฆษณาออนไลน์ของเรา (รวมถึงโฆษณาของเราที่อยู่บนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก) เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย/โซเชียลเน็ตเวิร์กของเรา (หรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องหรือแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือสำหรับโซเชียลมีเดียดังกล่าว) หรือดาวน์โหลดและ/หรือใช้หนึ่งในแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการใช้งานหรืออุปกรณ์ของท่านด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือโดยใช้เทคโนโลยีเช่นคุกกี้ เว็บเซิร์ฟเวอร์ล็อก และเว็บบีคอน เช่น หากท่านใช้หนึ่งในแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของเรา เราอาจเก็บรวบรวมไอพีแอดเดรสของท่าน หมายเลขเฉพาะประจำเครื่องของท่าน (หรือหมายเลขประจำเครื่องอื่น ๆ) และ/หรือข้อมูลสถานที่ทางภูมิศาสตร์ เพื่อที่จะนำเสนอฟีเจอร์หรือการทำงานบางประการภายในแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือดังกล่าวให้แก่ท่าน นอกจากนี้ เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานและลักษณะนิสัยในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านโดยใช้เทคโนโลยีที่ทำงานบนเว็บไซต์ ตามที่ระบุไว้อย่างละเอียดข้างล่างนี้เพื่อความสะดวกของท่าน แอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของเรายังอาจมีฟังก์ชันการทำงานที่ช่วยให้ท่านคงสถานะเข้าระบบในแอพพลิเคชันดังกล่าว เพื่อที่ท่านจะไม่ต้องกรอกรหัสผ่านซ้ำในแต่ละครั้งที่ท่านต้องการเข้าใช้แอพพลิเคชัน หากท่านเลือกที่จะคงสถานะเข้าระบบไว้ ท่านจะต้องตระหนักว่าบุคคลใดก็ตามที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์มือถือของท่านได้ จะสามารถเข้าถึงและทำการเปลี่ยนแปลงบัญชีโทรศัพท์มือถือของท่านได้ และสามารถซื้อสินค้าผ่านทางบัญชีของท่านได้ ด้วยเหตุนี้ หากท่านเลือกที่จะคงสถานะเข้าระบบในแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของท่านไว้ เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าท่านควรเปิดการใช้งานฟีเจอร์รักษาความความปลอดภัยด้วยการล็อกรหัสผ่านบนอุปกรณ์มือถือของท่าน เพื่อปกป้องไม่ให้มีการเข้าถึงและใช้อุปกรณ์มือถือและบัญชีผู้ใช้ของท่านในแอพพลิเคชันโดยไม่ได้รับอนุญาต

เทคโนโลยีที่เราใช้
คุกกี้ เว็บเซิร์ฟเวอร์ล็อก เว็บบีคอน และเทคโนโลยีระบุตำแหน่ง

• - คุกกี้ “คุกกี้” คือชิ้นส่วนข้อมูลขนาดเล็กหรือไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งไปยังเบราเซอร์ของท่าน ซึ่งหลังจากนั้นจะจัดเก็บไว้บนฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อเป็นแท็กที่ช่วยระบุตัวตนคอมพิวเตอร์ของท่าน คุกกี้จะจดจำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของท่านที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ เพื่อให้การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านราบรื่นและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น โดยการมอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งตามความต้องการของท่านและการจดจำความชื่นชอบของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เบราเซอร์ของท่านอาจบอกให้ท่านทราบว่าจะกำหนดให้มีการแจ้งเตือนอย่างไรเมื่อท่านได้รับคุกกี้บางประเภท และจะจำกัดหรือปิดการใช้งานของคุกกี้บางส่วนได้อย่างไร หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราเซอร์ของท่าน อาจทำให้การทำงานบางส่วนของเว็บไซต์เราสูญเสียไป หากท่านต้องการจะแก้ไขการตั้งค่าคุกกี้ของท่าน กรุณาคลิกที่นี่ :การตั้งค่าคุกกี้
• - แฟลชคุกกี้ “แฟลชคุกกี้” (หรือเรียกว่าอ็อบเจ็กต์ที่ใช้ร่วมกันเฉพาะเครื่อง (Local Shared Objects: LSO) จะเป็นไฟล์ข้อมูลที่คล้ายคลึงกับคุกกี้ เว้นแต่ว่าแฟลชคุกกี้จะจัดเก็บข้อมูลที่มีความซับซ้อนมากกว่า แฟลชคุกกี้จะใช้เพื่อจดจำการตั้งค่า ความชื่นชอบ และการใช้งาน โดยเฉพาะสำหรับวิดีโอ เกมอินเตอร์แอกทีฟ และบริการอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
• - เว็บเซิร์ฟเวอร์ล็อก เว็บเซิร์ฟเวอร์ล็อกเป็นบันทึกกิจกรรมที่สร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะส่งเว็บเพจที่ท่านร้องขอไปยังเบราเซอร์ของท่าน เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์ล็อกอาจจะบันทึกข้อความค้นหาที่ท่านกรอก หรือลิงก์ที่ท่านคลิก เพื่อนำท่านไปยังเว็บเพจ นอกจากนี้ เว็บเซิร์ฟเวอร์ล็อกยังอาจบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเบราเซอร์ของท่าน เช่น ไอพีแอดเดรสของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ประเภทระบบปฏิบัติการ ประเภทเบราเซอร์ โดเมน คุกกี้ที่เซิร์ฟเวอร์ตั้งค่าไว้บนเบราเซอร์ของท่าน ภาษาที่ระบบของท่านใช้ และประเทศและเขตเวลาที่อุปกรณ์ของท่านตั้งอยู่
• - เว็บบีคอน เคลียร์พิกเซล หรือพิกเซลแท็ก ในการควบคุมว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ใดจะเป็นตัวเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ เราอาจวางแท็กไว้บนเว็บเพจของเรา เรียกว่า “เว็บบีคอน” “เว็บบีคอน” นี้คือคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงเว็บเพจเข้ากับเว็บเซิร์ฟเวอร์หนึ่งโดยเฉพาะและคุกกี้ของเว็บเพจนั้น ๆ เว็บบีคอนเป็นรูปกราฟฟิกขนาดเล็กที่อยู่บนเว็บเพจหรืออีเมล ซึ่งสามารถใช้สำหรับจุดประสงค์ต่าง ๆ เช่นการบันทึกเว็บเพจและโฆษณาที่ผู้ใช้คลิกดู หรือการติดตามผลลัพธ์ของแคมเปญการตลาดผ่านทางอีเมล
• - เทคโนโลยีระบุตำแหน่ง เทคโนโลยีระบุตำแหน่งจะหมายถึงเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราระบุตำแหน่งของท่านได้ เราอาจขอให้ท่านแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของท่านด้วยตนเองบนเว็บไซต์ของเรา หรือขอให้เปิดการทำงานให้อุปกรณ์มือถือของท่านส่งตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำของท่านมาให้เรา นอกจากนี้ เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งทั่วๆ ไปจากเว็บเบราเซอร์ของท่านมาโดยอัตโนมัติ

บริการเว็บอนาไลติกส์ของบุคคลภายนอก

เราอาจใช้บริการเว็บอนาไลติกส์ของบุคคลภายนอกบนเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย/โซเชียลเน็ตเวิร์กของเรา (หรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องหรือแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือสำหรับโซเชียลมีเดียดังกล่าว) หรือแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของเรา เช่น บริการเว็บอนาไลติกส์ของ Adobe Site Catalyst และ/หรือ Google Analytics ผู้ให้บริการที่บริหารจัดการบริการเหล่านี้จะใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คุกกี้ เว็บเซิร์ฟเฟอร์ล็อก และเว็บบีคอน เพื่อช่วยให้เราวิเคราะห์ว่าผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์อย่างไรบ้าง ข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมผ่านวิธีการเหล่านี้ (รวมถึงไอพีแอดเดรส) จะมีการเปิดเผยต่อผู้ให้บริการเหล่านี้ ซึ่งจะใช้ข้อมูลในการประเมินผลการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถปิดการทำงานของบริการวิเคราะห์เหล่านี้ซึ่งจะทำการวิเคราะห์กิจกรรมการเข้าชมเว็บไซต์นี้ได้ หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเว็บอนาไลติกส์ และใช้สิทธิในการเลือกของท่านเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลของบริการดังกล่าวบนเว็บไซต์นี้

สำหรับ Adobe Site Catalyst กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อปิดการทำงาน Google Analytics กรุณาดาวน์โหลดส่วนขยายของเบราเซอร์ซึ่งใช้ในการปิดการทำงาน Google Analytics ซึ่งเป็นบริการที่จัดทำให้โดย Google โดยไปที่ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและ Google Analytics กรุณาศึกษาภาพรวมของ Google Analytics ซึ่งจัดทำขึ้นโดย Google โดยไปที่ http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

การโฆษณาตามเป้าหมาย
เรายังอาจติดต่อกับเครือข่ายโฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอกที่รวบรวมที่อยู่ไอพีและข้อมูลอื่นๆ ด้วยการใช้คุกกี้บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บบีคอนบนเว็บไซต์และอีเมล์ของเราบนเว็บไซต์และอีเมล์ของบุคคลภายนอกและบนโฆษณาของเราที่ลงไว้บนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกเหล่านั้นจะใช้ข้อมูลนี้ในการทำการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความสนใจของท่าน(ซึ่งรวมทั้งการโฆษณาเพื่อบริษัทต่างๆที่มิได้เกี่ยวข้องกับเรา)ท่านอาจเห็นโฆษณาเหล่านี้ในเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่นๆกระบวนการเหล่านี้ช่วยเราในการจัดการและติดตามความสัมฤทธิ์ผลของความพยายามด้านการตลาดของเราถ้าท่านต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงข่ายโฆษณาเหล่านี้และเครือข่ายโฆษณาอื่นๆ และคำแนะนำของโครงข่ายเหล่านั้นในการเลือกที่จะไม่รับ ให้ คลิกที่นี่. เราได้ใช้ฟีเจอร์ด้านการโฆษณาบางประการของ Google Analytics (การรายงานข้อมูลเชิงประชากรและความสนใจของ Google Analytics) ท่านสามารถเลือกที่จะให้หยุดการใช้ฟีเจอร์ด้านการโฆษณาของ Google Analytics ได้โดยผ่านการตั้งค่าของ Google Ad หรือไปที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ เราจะใช้ข้อมูลที่จัดหาให้โดยฟีเจอร์การรายงานข้อมูลเชิงประชากรและความสนใจของ Google Analytics ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “แนวทางที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล” ในการที่จะปิดการทำงานคุกกี้ของผู้ให้บริการเว็บอนาไลติกส์ที่เป็นบุคคลภายนอกอื่น ๆ บางเบราเซอร์จะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้ ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถปฏิเสธไม่ให้ใช้คุกกี้ได้เป็นกรณีไป นอกจากนี้ ท่านยังสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้อีกด้วย

การโฆษณาที่มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

เราอาจทำสัญญากับเครือข่ายโฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมีการเก็บรวบรวมไอพีแอดเดรสและข้อมูลอื่น ๆ โดยผ่านทางการใช้คุกกี้ เว็บเซิร์ฟเวอร์ล็อก และเว็บบีคอนบนเว็บไซต์และอีเมลของเรา บนเว็บไซต์และอีเมลของบุคคลภายนอก และบนโฆษณาของเราที่อยู่บนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เครือข่ายโฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอกดังกล่าวจะใช้ข้อมูลนี้ในการจัดหาโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ปรับให้ตรงกับความสนใจของท่าน (รวมถึงบริษัทที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา) ท่านอาจเห็นโฆษณาเหล่านี้บนเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ กระบวนการนี้ยังช่วยให้เราสามารถจัดการและติดตามประสิทธิผลของการลงทุนด้านการตลาดของเราด้วย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยกับเครือข่ายโฆษณา หรือหากต้องการยกเลิกการรับโฆษณาที่อ้างอิงจากความสนใจ ท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Digital Advertising Alliance ได้ที่ www.aboutads.info/choices หรือ Network Advertising Initiative ที่ www.networkadvertising.org/choices

นอกจากนี้ เรายังอาจใช้แพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก รวมถึงแพลตฟอร์มที่จัดการดูแลโดยโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น Google, Facebook, Pinterest, WeChat, LINE, Kakao, ฯลฯ เพื่อแสดงโฆษณาที่อิงจากความสนใจ เราอาจแปลงอีเมลแอดเดรส หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของท่านให้กลายเป็นตัวเลขเฉพาะ ซึ่งบุคคลภายนอกดังกล่าวสามารถนำไปจับคู่กับผู้ใช้ที่อยู่บนแพลตฟอร์มของตน หรือจับคู่กับข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจมีการเก็บรวบรวมจากท่าน การจับคู่ดังกล่าวช่วยให้สามารถส่งโฆษณาที่อิงตามความสนใจไปยังแพลตฟอร์มดังกล่าวได้ หากต้องการเลือกที่จะไม่รับโฆษณาเหล่านี้ ท่านจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเกี่ยวกับการโฆษณาของท่านบนแพลตฟอร์มบุคคลภายนอกดังกล่าว แพลตฟอร์มเหล่านี้อาจมีประกาศหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของตน ซึ่งเราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าท่านควรตรวจสอบทบทวน

แนวทางที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติ
เราอาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติบนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล และการบริหารจัดการระบบ เช่น เพื่อระบุว่าท่านเคยเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เรามาก่อนหรือไม่ หรือเพิ่งเคยเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งแรก เพื่อปรับแต่งโฆษณาที่แสดงให้ท่านชมบนเว็บไซต์เราและที่อื่น ๆ ให้ตรงตามความสนใจและประวัติของท่านที่มีกับเรา และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ นโยบาย และแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายของเรา รวมถึง การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และการบังคับใช้ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของเรา นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลในลักษณะอื่น ๆ โดยจะมีการส่งคำบอกกล่าวสำหรับกรณีดังกล่าวโดยเฉพาะ ณ เวลาที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล

การแจ้งเตือนแบบพุช และการเตือนและการอัพเดตภายในแอพ
เมื่อท่านดาวน์โหลดหนึ่งในแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของเรา เราอาจให้ท่านเลือกว่าจะรับการแจ้งเตือนแบบพุชจากเราบนอุปกรณ์มือถือของท่านซึ่งมาจากแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือดังกล่าวหรือไม่ การแจ้งเตือนแบบพุชนี้อาจรวมถึงการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หลังจากที่ดาวน์โหลดแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือที่เกี่ยวข้องแล้ว ท่านอาจยกเลิกการรับการแจ้งเตือนแบบพุชได้ โดยปรับการตั้งค่าบนอุปกรณ์มือถือของท่าน การยกเลิกการรับการแจ้งเตือนแบบพุชจะไม่กระทบต่อการสื่อสารอื่น ๆ ที่ท่านได้รับจากเรา เช่น การสื่อสารผ่านทางอีเมล นอกจากนี้ ท่านยังอาจได้รับการเตือนและการอัพเดตภายในแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือบัญชีของท่านที่เปิดไว้กับเรา ในการยกเลิกการรับการเตือนและการอัพเดตดังกล่าว ท่านจะต้องยกเลิกการติดตั้งแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือที่เกี่ยวข้องบนอุปกรณ์มือถือของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราแบ่งปัน
เราจะไม่ให้เช่า ขาย หรือเปิดเผยในลักษณะอื่น (เว้นแต่ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้) ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน ซึ่งจะเป็นการอนุญาตให้บุคคลภายนอกดังกล่าวทำการตลาดทางตรงกับท่าน แต่เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลต่าง ๆ เหล่านี้ ตามที่อาจจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงในหัวข้อก่อนหน้านี้

• - บริษัทในเครือของเรา (รวมถึงแบรนด์อื่น ๆ ที่เป็นของเราและ/หรือของบริษัทในเครือของเรา ไม่ว่าจะในปัจจุบันหรือในอนาคต ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัท เอสเต ลอเดอร์ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือตามที่กำหนดเป็นอย่างอื่นในคำบอกกล่าวที่มีการจัดทำ ณ เวลาที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทในเครือของเรา กรุณาไปที่ http://www.elcompanies.com/
• - ผู้ให้บริการ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ และ/หรือบริษัทกิจการร่วมค้าซึ่งอาจมีสถานที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ (รวมถึงสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และสหราชอาณาจักร) และบุคคลดังกล่าวอาจให้บริการในนามของเราตามคำสั่งของเรา และส่งข้อมูลการตลาดทางตรงเกี่ยวกับสินค้าและบริการไปให้ท่าน เราจะไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล เว้นแต่เท่าที่จำเป็นในการให้บริการในนามของเราหรือเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ตัวอย่างของผู้ให้บริการเหล่านี้ จะรวมถึงหน่วยงานที่เป็นผู้ประมวลผลการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ และให้บริการเว็บโฮสติ้ง การโฆษณา และการตลาด
• - บุคคลภายนอกอื่น ๆ โดยผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก วิดเจ็ต และปลั๊กอิน ถ้าหากท่านใช้ฟีเจอร์ใด ๆ ที่บุคคลภายนอกเปิดให้ท่านใช้บนเว็บไซต์ของเรา อาจส่งผลให้มีการเก็บรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลระหว่างเรากับบุคคลภายนอกดังกล่าว เช่น ถ้าหากท่านใช้ฟีเจอร์ “ไลค์” Facebook อาจจะบันทึกไว้ว่าท่าน “กดไลค์” เรา และอาจนำข้อมูลดังกล่าวไปโพสต์บน Facebook นอกจากนี้ แอพพลิเคชัน Facebook ของเราบางส่วนยังอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านที่มีการเก็บรวบรวมผ่านทางแอพดังกล่าวกับเพื่อนบน Facebook ของท่านหรือผู้ใช้ Facebook ท่านอื่น ๆ


ในกรณีที่เราจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกเพื่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ในนามของเรา เราจะขอให้บุคคลภายนอกดังกล่าวใช้หลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เท่าเทียมกันหรือเข้มงวดกว่า เราอาจจะไม่สามารถเสนอบริการหรือสิทธิประโยชน์บางส่วนให้แก่ท่านได้ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้มีการแบ่งปันข้อมูลของท่าน นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคลของท่านไปยังต่างประเทศ (i) หากกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายกำหนดให้เรากระทำการดังกล่าว (ii) ไปยังหน่วยงานควบคุมกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ หรือ (iii) เมื่อมีเหตุให้เราเชื่อได้ว่าการเปิดเผยมีความจำเป็นหรือมีความเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายทางกายภาพหรือความสูญเสียทางการเงิน หรือมีความเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งสงสัยว่าเกิดขึ้นหรือซึ่งเกิดขึ้นจริง เราขอสงวนสิทธิที่จะโอนข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เรามีอยู่ ในกรณีที่เราขายหรือโอนกิจการหรือสินทรัพย์ของเราไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน หากการขายหรือการโอนดังกล่าวเกิดขึ้น เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการกำหนดแนวทางให้ผู้รับโอนใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้แก่เราในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวเรา หลังจากที่มีการขายหรือการโอนดังกล่าว ท่านสามารถที่จะติดต่อหน่วยงานที่รับโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปจากเรา เพื่อสอบถามเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว

สิทธิและทางเลือกของท่าน
เราเสนอทางเลือกบางประการให้แก่ท่านในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไปจากท่าน เช่น แนวทางที่เราใช้ข้อมูลดังกล่าวและแนวทางที่เราจะติดต่อสื่อสารกับท่าน หากต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ท่านเลือก ขอให้เราลบข้อมูลของท่านออกจากรายชื่อส่งจดหมาย หรือส่งคำร้องขอ กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดที่แสดงไว้ข้างล่างนี้

ยกเลิกการใช้แอพพลิเคชันโซเชียลเน็ตเวิร์ก
ในการที่จะถอนหรือลบแอพพลิเคชันโซเชียลมีเดียของเราออกจากบัญชีผู้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กของท่าน กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนที่โซเชียลเน็ตเวิร์กดังกล่าวกำหนด สำหรับ Facebook ท่านสามารถดูขั้นตอนที่จัดทำโดย ศูนย์ช่วยเหลือของ Facebook – ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ทางภูมิศาสตร์ เมื่อท่านใช้แอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือแอพใดแอพหนึ่งของเรา อาจมีการขอข้อมูลสถานที่ทางภูมิศาสตร์ของท่านผ่านทางแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือดังกล่าว ท่านอาจเลือกที่จะไม่แบ่งปันรายละเอียดสถานที่ทางภูมิศาสตร์ของท่านได้โดยการปรับการตั้งค่าบริการเกี่ยวกับสถานที่ตั้งบนอุปกรณ์มือถือของท่าน ในการที่จะปฏิเสธการแบ่งปันสถานที่ทางภูมิศาสตร์ของท่าน กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนในอุปกรณ์มือถือของท่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง หรือกรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือผู้ผลิตอุปกรณ์มือถือของท่าน

การเพิกถอนความยินยอม
เว้นแต่เมื่อมีข้อจำกัดใด ๆ ไม่ให้มีการเพิกถอนความยินยอมตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมใด ๆ ที่เคยให้ไว้กับเรา หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา โดยต้องมีมูลเหตุที่ชอบด้วยกฎหมาย เราจะปฏิบัติตามตัวเลือกของท่านต่อไป ในบางสถานการณ์ การเพิกถอนความยินยอมของท่านในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะหมายความว่าท่านจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์หรือบริการบางส่วนของเราได้อีก

การทบทวน การปรับปรุง และการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานเท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น โดยอยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ท่านอาจมีสิทธิร้องขอเพื่อเข้าถึงและ/หรือรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้เกี่ยวกับท่าน ขอรับสำเนาหรือร้องขอให้มีการโอน ปรับปรุง และแก้ไขความไม่ถูกต้องในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้มีการบล็อก ลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือลบข้อมูลส่วนที่สามารถระบุตัวตนได้ออกจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือจำกัดและ/หรือคัดค้านกิจกรรมบางประการที่เราทำเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความเหมาะสม สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีข้อจำกัดในบางสถานการณ์ตามข้อกำหนดของกฎหมายในประเทศ เราอาจดำเนินการตามสมควรในการพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนที่จะอนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจร้องขอใช้สิทธิดังกล่าวได้โดยติดต่อเรา โดยส่งอีเมลไปที่ [email protected] โดยส่งถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ในขอบเขตที่ท่านมีสิทธิดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และคำร้องขอของท่านเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย เราจะให้สิทธิแก่ท่านตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมายที่ใช้บังคับอีกด้วย

การโอนข้อมูล
เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่านไปยังตลาด/ประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากตลาด/ประเทศที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในตอนเริ่มแรก และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการประมวลผลและจัดเก็บอยู่นอกตลาด/ประเทศที่ท่านอยู่อาศัย ท่านเข้าใจและตกลงว่าตลาด/ประเทศปลายทางอาจมีหรืออาจไม่มีมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ตลาด/ประเทศเหล่านี้อาจจะไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมือนกับตลาด/ประเทศที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้ในตอนเริ่มแรก เมื่อเราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังตลาด/ประเทศอื่น เราจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

แนวทางที่เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เราดูแลให้มีมาตรการป้องกันในทางบริหาร ทางเทคนิค และทางกายภาพที่เหมาะสม ซึ่งออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านจากการทำลาย ความสูญเสีย การเปลี่ยนแปลง การเข้าถึง การเปิดเผย การโอน หรือการใช้โดยไม่ได้ตั้งใจ อย่างไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยใดที่สมบูรณ์แบบ และเราไม่สามารถให้คำมั่นได้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับท่านจะปลอดภัยในทุกสถานการณ์ รวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลของท่านในระหว่างการส่งข้อมูลมาให้เรา หรือความปลอดภัยของข้อมูลของท่านบนอุปกรณ์มือถือของท่าน

ลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์อื่น ๆ
เว็บไซต์ของเราอาจแสดงลิงก์ที่นำไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อความสะดวกและเพื่อเป็นข้อมูลให้ท่านทราบ เว็บไซต์เหล่านี้อาจทำงานเป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับเรา เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผ่านทางลิงก์อาจมีประกาศหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นของตนเอง ซึ่งเราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ท่านทบทวนหากท่านจะเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผ่านลิงก์ ในขอบเขตที่เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผ่านลิงก์ที่ท่านไปเยี่ยมชมไม่ได้อยู่ภายใต้ความเป็นเจ้าของหรือความควบคุมของเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว การใช้เว็บไซต์ดังกล่าว หรือแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าว

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเรา
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการปรับปรุงตามระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวให้ท่านทราบก่อนเพื่อให้ท่านทบทวนการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เราจะโพสต์ประกาศที่ชัดเจนไว้บนเว็บไซต์ของเรา เพื่อบอกกล่าวให้ท่านทรายถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ ต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวเรา และระบุไว้ในตอนต้นของนโยบายดังกล่าวว่านโยบายมีการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อใด

วิธีการติดต่อเรา
หากท่านมีข้อสงสัยหรือความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือหากท่านต้องการให้เราปรับปรุงข้อมูลที่เรามีซึ่งเกี่ยวกับท่านหรือทางเลือกต่าง ๆ ของท่าน กรุณาติดต่อเราผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 66 (0)32 406 109

ความขัดแย้งระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ให้ใช้บังคับตามเนื้อความฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก